Автор: Vard

Եկել է արդեն պարզ խոսելու ժամանակը… որտեղ են ու ինչով են զբաղված պատերազմի օրերին Արցախից ճողոպրած զինվորականները, որոնք… Նվեր Մնացականյան

Եկել է արդեն պարզ խոսելու ժամանակը… որտեղ են ու ինչով են զբաղված պш տերազմի օրերին Արցախից ճո ղոպրած զինվորականները, որոնք……

Ամբողջ զորքը կոտորվում է, որպեսզի Աշոտ Փաշինյանին փրկեն․ Մանախը մանրամասներ է ներկայացնում

Ամբողջ զորքը կոտորվում է, որպեսզի Աշոտ Փաշինյանին փրկեն․ Մանախը մանրամասներ է ներկայացնում Աղբյուր՝ http://tesanyut.am/%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%b8%d5%b2%d5%bb-%d5%a6%d5%b8%d6%80%d6%84%d5%a8-%d5%af%d5%b8%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd%d5%a6%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d5%bf/

ՀՐԱՏԱՊ. Պայքարը Զանգեզուրի համար թեժանում է, ով է հսկելու այն. Իրան թե Թուրքիա

ՀՐԱՏԱՊ. Պայքարը Զանգեզուրի համար թեժանում է, ով է հսկելու այն. Իրան թե Թուրքիա Աղբյուր՝ http://tesanyut.am/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%a8-%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80-%d5%a9%d5%a5%d5%aa%d5%a1/